Lựa chọn sản xuất Guangda (bao gồm chúng tôi– “bob”) đã được đài truyền hình “LIVE”(南方+) phỏng vấn vào tháng 6 năm 2023